Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING Bijsterveld Schilderwerken

Bijsterveld Schilderwerken gevestigd en kantoorhoudende te Mierlo (5731 PP) aan de Bekelaar 52a, hierna te noemen “Bijsterveld Schilderwerken” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Bijsterveld Schilderwerken verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Bijsterveld Schilderwerken u over de manier waarop Bijsterveld Schilderwerken uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Bijsterveld Schilderwerken worden aangeboden op www.bijsterveld-schilderwerken.nl.


Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Bijsterveld Schilderwerken gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Bijsterveld Schilderwerken past wat u op www.bijsterveld-schilderwerken.nl ziet aan op uw interesses. Bijsterveld Schilderwerken gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
 2. Doel
  Bijsterveld Schilderwerken verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.bijsterveld-schilderwerken.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Bijsterveld Schilderwerken gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Bijsterveld Schilderwerken.
 3. Bestelling
  Voor uw bestelling heeft Bijsterveld Schilderwerken uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Bijsterveld Schilderwerken verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
  Als u op www.bijsterveld-schilderwerken.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Bijsterveld Schilderwerken uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Bijsterveld Schilderwerken dat doet.
 4. Klantenservice
  U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Bijsterveld Schilderwerken registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Bijsterveld Schilderwerken gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
 5. Nieuwsbrieven
  u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Bijsterveld Schilderwerken heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Bijsterveld Schilderwerken samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Bijsterveld Schilderwerken meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via Onderaan in de nieuwsbrief.
 6. Klantbeoordeling
  Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Bijsterveld Schilderwerken over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Bijsterveld Schilderwerken bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.
 7. Verbetering van diensten Bijsterveld Schilderwerken
  Bijsterveld Schilderwerken kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Bijsterveld Schilderwerken uitvoeren, geeft Bijsterveld Schilderwerken uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
 8. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
  Bijsterveld Schilderwerken gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Bijsterveld Schilderwerken uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Bijsterveld Schilderwerken uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
 9. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Bijsterveld Schilderwerken deze gegevens net zoals die van andere klanten van Bijsterveld Schilderwerken.
 10. Social media
  Op sommige plekken op www.bijsterveld-schilderwerken.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Bijsterveld Schilderwerken krijgt geen toegang tot uw social media-account.
 11. Andere doeleinden
  Tot slot kan Bijsterveld Schilderwerken uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.


Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Bijsterveld Schilderwerken geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  a) De doorgifte geschiedt aan een door Bijsterveld Schilderwerken voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Bijsterveld Schilderwerken een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  b) Bijsterveld Schilderwerken op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Bijsterveld Schilderwerken maakt  - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Bijsterveld Schilderwerken ontvangt.


Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@bijsterveld-schilderwerken.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.


Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat Bijsterveld Schilderwerken tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.bijsterveld-schilderwerken.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.


Artikel 6 Aansprakelijkheid Bijsterveld Schilderwerken

 1. Bijsterveld Schilderwerken heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Bijsterveld Schilderwerken verwerkt ten behoeve van www.bijsterveld-schilderwerken.nl. Bijsterveld Schilderwerken accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Bijsterveld Schilderwerken bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.bijsterveld-schilderwerken.nl, tenzij Bijsterveld Schilderwerken op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.


Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Bijsterveld Schilderwerken behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.bijsterveld-schilderwerken.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.bijsterveld-schilderwerken.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.bijsterveld-schilderwerken.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 17-05-2018.

Heeft u vragen of klachten?
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover met ons contact opneemt. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Bijsterveld-Schilderwerken.nl maakt gebruik van cookies! We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons website verkeer te analyseren. Wij delen de informatie met onze partners voor social media, adverteren en analyse.